Tarieven

In ons tarievenstelsel heeft u de keuze uit drie pakketten die bestaan uit vaste en flexibele opvang.

 

Pakket 1

40 schoolweken vaste opvang + 12 weken vakantieweken flexibele opvang                  €6,72

 

U kunt kiezen uit:

Voorschoolse opvang van 7-9 uur of 7.30-9 uur

Naschoolse opvang vanaf schooltijd tot 18 uur

Vakantiedag van 7.30/7.00 tot 18 uur

 

Daarnaast kiest u flexibele opvang voor ....... dagdelen per vakantieweek.

 

Pakket 2

40 schoolweken vaste opvang + 0-12 vakantieweken vaste opvang                              €6,56

 

U kunt kiezen uit:

Voorschoolse opvang van 7-9 uur of 7.30-9 uur

Naschoolse opvang vanaf schooltijd tot 18 uur

Vakantiedag van 7.30/7.00 tot 18 uur

Pakket 3

40 schoolweken flexibele opvang in uren + 12 vakantieweken in dagdelen                    €7,75

 

 

Inschrijfkosten €15,-

 

Belangrijk!

Op www.toeslagen.nl kunt u uitrekenen wat de opvang op onze BSO u gaat kosten na teruggave van de Belastingdienst.

Voor uw aanvraag van kinderopvangtoeslag heeft u ons LRK-nummer nodig:

Buitenschoolse opvang, Damplein 1: 107311525

Buitenschoolse opvang, Zuidsingel 128: 807885344

 

Klikt u hier voor ons inschrijfformulier!

Kleinschaligheid - Kwaliteit - Identiteit - Huiselijkheid

Chr. kinderdagverblijf de Maneblussertjes Molenwater 33, 4331 SC Middelburg Telefoon: 0118-436181 Onze openingstijden