Tarieven

Peuteropvang  per uur                                 €7,35

 

Bij de Belastingdienst kunt u kinderopvangtoeslag aanvragen voor onze peuteropvang, voormalig peuterspeelzaal.

Omdat wij rekenen met 40 opvangweken per jaar die we over 12 maanden verdelen, rekent u op 10 uur opvang per maand voor 1 ochtend peuterspeelzaal. U krijgt dus 12 maanden per jaar een factuur van ons, maar daarin verekenen we slechts 40 weken opvang.


 

Op www.toeslagen.nl kunt u uitrekenen wat de opvang op onze Peutergroep u gaat kosten na teruggave van de Belastingdienst.

 

Voor uw aanvraag van kinderopvangtoeslag heeft u ons LRK-nummer nodig:

Buitenschoolse opvang, Damplein 1: 107311525

Kinderopvang, peutergroep, Acaciahof Zuidsingel: 271150142

 

 

 

 

Kleinschaligheid - Kwaliteit - Identiteit - Huiselijkheid

Chr. kinderdagverblijf de Maneblussertjes Molenwater 33, 4331 SC Middelburg Telefoon: 0118-436181 Onze openingstijden