Tarieven

Voor de opvang op onze peuterspeelzaal hanteren wij twee tarieven. Een opvangtarief per uur voor ouders die recht hebben op kinderopvangtoeslag (zie www.toeslagen.nl) en een maandtarief voor ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag.

 

Opvangtarief per uur

Peuteropvang  per uur                                 €7,35

 

Bij de Belastingdienst kunt u kinderopvangtoeslag aanvragen.

Omdat wij rekenen met 40 opvangweken per jaar die we over 12 maanden verdelen, rekent u op 10 uur opvang per maand voor 1 ochtend peuterspeelzaal. U krijgt dus 12 maanden per jaar een factuur van ons, maar daarin verekenen we slechts 40 weken opvang.

Op www.toeslagen.nl kunt u uitrekenen wat de opvang op onze Peutergroep u gaat kosten na teruggave van de Belastingdienst.

Voor uw aanvraag van kinderopvangtoeslag heeft u ons LRK-nummer nodig:

Kinderopvang, peutergroep, Acaciahof Zuidsingel: 271150142

 

 

Inkomstenafhankelijk opvangtarief per maand voor 1 dagdeel per week

Netto inkomen

per huishouden per maand                        Tariefgroep                                  Bedrag

t/m € 1.000,-                                                1                                             € 20,-

€ 1.000,- t/m € 1.150,-                                  2                                             € 22,-

€ 1.150,- t/m € 1.350,-                                  3                                             € 25,-

€ 1.350,- t/m € 1.600,-                                  4                                             € 30,-

€ 1.600,- t/m € 1.900,-                                  5                                             € 35,-

€ 1.900,- t/m € 2.250,-                                  6                                             € 40,-

€ 2.250,- t/m € 2.750,-                                  7                                             € 45,-

€ 2.750,- t/m € 3.250,-                                  8                                             € 49,-

€ 3.250,- t/m € 4.000,-                                  9                                             € 54,-

€ 4.000,- t/m € 5.000,-                                 10                                            € 58,-

€ 5.000,- en hoger                                       11                                            € 60,-

 

Voorwaarden:

  • De inkomensafhankelijke ouderbijdrage is alleen van toepassing op ouders die niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag.
  • U stuurt een kopie van de salarisstrook of uitkeringsspecificatie mee met het inschrijvingsformulier.
  • De tariefgroep wordt bepaald door het gezamenlijk netto gezinsinkomen per maand.
  • De ouderbijdrage is gedurende 12 maanden per jaar verschuldigd.
  • De ouderbijdrage wordt jaarlijks herzien.
  • Bij het afnemen van een derde en vierde ochtend peutergroep komt u in aanmerking voor 25% korting op de 3e en 4e ochtend.

 

 

 

 

 

Kleinschaligheid - Kwaliteit - Identiteit - Huiselijkheid

Chr. kinderdagverblijf de Maneblussertjes Molenwater 33, 4331 SC Middelburg Telefoon: 0118-436181 Onze openingstijden